Jarní semináře o bolesti 2011
„BOLEST VE STÁŘÍ“

Praha, 14. dubna 2011
Plzeň, 12. května 2011
Hradec Králové, 2. června 2011
Brno, 16. června 2011
k navigaci

Záštity

Společnost pro studium
a léčbu bolesti ČLS JEP
Fakultní nemocnice Motol
2. lékařská fakulta
UK v Praze
Lékařská fakulta
UK v Plzni
Lékařská fakulta
UK v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Brno

Jarní semináře o bolesti 2011
BOLEST VE STÁŘÍ

Pozor
!!! Změna termínu konání v Brně !!!