Jarní semináře o bolesti 2011
„BOLEST VE STÁŘÍ“

Praha, 14. dubna 2011
Plzeň, 12. května 2011
Hradec Králové, 2. června 2011
Brno, 16. června 2011
k navigaci

Termíny a místa konání

14. 4. 2011 (čtvrtek)

Praha
Fakultní nemocnice Motol, kinosál
V Úvalu 84

12. 5. 2011 (čtvrtek)

Plzeň
Šafránkův pavilon LF
Alej Svobody 31

2. 6. 2011 (čtvrtek)

Hradec Králové
Výukové centrum LF UK, areál FN
Sokolská 581

23. 6. 2011 (čtvrtek)

Brno
areál FN – Psychiatrická klinika LF MU, přednáškový sál
Jihlavská 20


Účast bude hodnocena kreditními body pro lékaře a sestry dle platných předpisů.


Jarní semináře o bolesti 2011
BOLEST VE STÁŘÍ

Pozor
!!! Změna termínu konání v Brně !!!