Jarní semináře o bolesti 2011
„BOLEST VE STÁŘÍ“

Praha, 14. dubna 2011
Plzeň, 12. května 2011
Hradec Králové, 2. června 2011
Brno, 16. června 2011
k navigaci

Registrace účastníků

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line formuláře a zároveň zaslali organizačnímu sekretariátu potvrzení se jménem o úhradě poplatku 300 Kč / za jeden seminář poštou, faxem (na č. 224 942 550) nebo jako přílohu e-mailu.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na program semináře
  • vstup na výstavu firem
  • tištěné materiály
  • certifikát o účasti
  • občerstvení

Úhrada registračního poplatku:

Registrační poplatek 300 Kč / za jeden seminář uhraďte laskavě bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č.ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy č. 413, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast 10 dnů před akcí, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20% za administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka.


Jarní semináře o bolesti 2011
BOLEST VE STÁŘÍ

Pozor
!!! Změna termínu konání v Brně !!!