Jarní semináře o bolesti 2011
„BOLEST VE STÁŘÍ“

Praha, 14. dubna 2011
Plzeň, 12. května 2011
Hradec Králové, 2. června 2011
Brno, 16. června 2011
k navigaci

Úvodní stránka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 3. cyklus Jarních seminářů o bolesti. Po třech předchozích seminářích, které jsme pořádali na téma bolest (Opioidy v léčbě bolesti a Neuropatická bolest – její patofyziologie a léčení) jsme letos zvolili BOLEST VE STÁŘÍ. Chtěli bychom vás seznámit s novými poznatky o patofyziologii, farmakologii a léčbě bolesti ve stáří a s novými možnostmi terapeutických zásahů u starších lidí včetně farmakoterapeutických, rehabilitačních a neuromodulačních zákroků. Semináře budou probíhat ve čtyřech univerzitních městech a to v Praze, Plzni, Hradci Králové a v Brně v dubnu, v květnu a v červnu 2011.

Zveme všechny zájemce z řad algeziologů, geriatrů, onkologů, neurologů, chirurgických i interních oborů a zejména praktických lékařů.

Doufáme, že vás naše přednášky a i přednášky dalších odborníků uspokojí a přinesou vám nové poznatky důležité pro vaši medicínskou praxi.

ÚČAST NA KAŽDÉM ZE SEMINÁŘŮ BUDE HODNOCENA KREDITNÍMI BODY PRO LÉKAŘE (3 kredity), SESTRY (všeobecné, zdr. laboranty, zdr. záchranáře, farmaceutické asistenty, zdr. -sociální pracovníky – 1 kredit) A LÉKÁRNÍKY (5 bodů).

Těšíme se na shledání s vámi na Jarních seminářích o bolesti 2011.


MUDr. Jiří Kozák, PhD.
primář Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů
FN Motol Praha


MUDr. Ivan Vrba, PhD.
vedoucí pracoviště pro léčbu bolesti
Nemocnice Na Homolce Praha

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
předseda SSLB
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha


Jarní semináře o bolesti 2011
BOLEST VE STÁŘÍ

Pozor
!!! Změna termínu konání v Brně !!!