Kongresové služby | Congress Business Travel
Skip to navigation

Kongresové služby

Organizace kongresu

 • základní výběr místa a prostor
 • návrh a zajištění vhodné audiovizuální techniky včetně odborné asistence
 • cateringové služby
 • příprava a realizace doprovodných akcí v místě konání

Registrace kongresových účastníků

 • příprava a zpracování webových stránek vč. on-line registrace účastníků
 • potvrzení o účasti a jeho doručení delegátům
 • průběžná aktualizace databáze účastníků
 • organizační zajištění registrace na místě během kongresu
 • výdej kongresových materiálů účastníkům

Ubytování

 • smluvní zajištění ubytování v hotelech různých kategorií
 • potvrzení rezervací pokojů pro delegáty a jejich doprovody

Doprava a přeprava

 • zajištění transferů účastníků (autobusy, mikrobusy, osobní vozy)
 • rezervace letenek a místenek
 • okružní jízdy, výlety, před- a pokongresové trasy

Finanční servis kongresové akce

 • vypracování návrhu předběžného rozpočtu a jeho finančního zajištění
 • průběžné sledování příjmové a výdajové stánky rozpočtu
 • finální vyúčtování všech realizovaných služeb

Realizace produkce

 • výtvarné ztvárnění kongresového loga
 • texty
 • CD-ROM
 • webová stránka
 • internet
 • grafické zpracování a tisk plakátů a dalších propagačních tisků
 • dekorace pódia a sálu dle požadavků klienta
 • možnost využití naší kreativity

Tisky

 • příprava podkladů pro tisk anoncí (nebo pro jejich webovou verzi)
 • grafická úprava tiskových materiálů vč. zpracování přihláškových formulářů
 • sumarizace kongresového programu a jeho ztvárnění do tištěné podoby
 • kompletace a tisk abstract

Abstrakta

 • vytvoření databáze abstract
 • korespondence s autory
 • příprava podkladů pro tisk

Technika

 • zajištění ozvučení a kompletního technického vybavení
 • tlumočnické služby
 • zřízení a organizace provozu internetového centra
 • promítací technika
 • zajištění TV dokumentu z akce na video nebo na CD

Management výstavy

 • design výstavy
 • příprava a realizace výstavy
 • výroba, tisk a distribuce katalogů, brožur, letáků
 • registrace vystavovatelů
 • asistence při realizaci reprezentačního stánku
 • přehled finančních nákladů

PR servis a marketingové služby

 • vyhotovení PR textů, inzerátů, tiskových zpráv, příloh a dalších tiskových informací
 • příprava a organizace tiskového střediska
 • tisková konference

Příprava a realizace kulturního a společenského programu

 • zahajovací ceremoniál
 • uvítací recepce / koktejl
 • gala večeře
 • rauty, kávové přestávky, pracovní obědy
 • privátní večerní programy
 • umělecká vystoupení

Další služby

 • pojištění
 • příprava programu jak pracovního, tak i pro volný čas, pro skupiny i pro jednotlivce
 • hotelové rezervace
 • konferenční a výstavní prostory
 • doprava – včetně zajištění letenek (IATA certifikát)
 • vytypování a rezervace stravovacích zařízení všeho druhu
 • vstupenky na kulturní pořady
 • další doprovodný program dle konkrétních požadavků.

Language version

Top | Homepage