Česká nefrologická společnost
32. kongres
České nefrologické společnosti
19. - 21. června 2008
Regionální centrum Olomouc

Úvodní slovo

Nefrol08 - PROGRAM
PDF (330 kB)

doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté,

dovolte mi pozvat Vás na naše letošní nejvýznamnější odborné setkání na poli nefrologie – 32. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 19. – 21. června 2008 v Olomouci.

Nikoliv náhodou jsme pro místo konání kongresu zvolili Olomouc – nefrologie je zde součástí klinické praxe, lékařské vědy a výuky a současně jsou zde podmínky pro upořádání takového společného setkání – Regionální centrum Olomouc. Jsme poctěni, že záštitu nad kongresem převzali rektor Univerzity Palackého – profesor RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., nejvyšší představitel Olomouckého kraje – hejtman RNDr. Ivan Kosatík a primátor města Olomouce Martin Novotný. V čestném předsednictvu zasednou nejvýznamnější představitelé fakultních nemocnic, lékařských fakult a dalších vědeckých a odborných institucí, spolupracujících s Českou nefrologickou společností. Ve vědeckém výboru budou pracovat přední čeští odborníci v oboru nefrologie.

Vědecký program kongresu bude navazovat na tradici kongresů ČNS se snahou o pokrytí všech nejvýznamnějších oblastí nefrologie a vypíchnutí některých podtémat. Za základní témata kongresu jsme zvolili následující okruhy: klinická nefrologie; hemodialýza a mimotělní hemoeliminační metody; peritoneální dialýza a transplantace ledvin; registry. Uvítáme však každé odborné sdělení, které rozšíří obzory našeho vědění v rovině výzkumu či přispěje k našim praktickým a klinickým zkušenostem. Program je zatím sestaven rámcově. Vědecký výbor připraví program ze zaslaných abstrakt – datum pro jejich dodání je do 21. března a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách České nefrologické společnosti (www.nefrol.cz). Přijatá abstrakta budou publikována v časopise Aktuality v nefrologii.

Pro letošní kongres máme připraveny dvě novinky v programu: uspořádání samostatného minisymposia „Sůl a ledviny“, na kterém vystoupí renomovaní zahraniční nefrologové – profesor Eberhard Ritz (Heidelberg), současný předseda ISN, dále dr. Jens Titze (Erlangen) a profesor Andrzej Wiecek (Katowice). Další novou akcí v programu kongresu bude uspořádání česko-německého symposia „IgA nefropatie“, které představuje pokračování úspěšné spolupráce s německou nefrologickou společností. Budeme tedy mít možnost vyslechnout špičkové přednášky špičkových vědců ze zahraničí, ale jistě i z řad našich výzkumníků a klinických odborníků.

Kongres pořádáme společně s Nefrologickou sekcí České asociace sester, která připravuje samostatný odborný program sester a techniků. Kongres tedy bude místem setkání všech pracovníků působících v oboru nefrologie, byť v nejrůznějších pozicích a pracovních rovinách. Jinými slovy, kongres je příležitostí a místem společného setkání celé odborné nefrologické veřejnosti.

Kongres bude doprovázený i programem společenským. V den zahájení kongresu bude uspořádán uvítací koktejl, druhý den bude společenský večer s bohatým programem. Srdečně Vás tedy zveme nejen na odbornou část programu, ale i ke společenským setkáním.

Kongres bychom neuskutečnili bez podpory z řad partnerů ČNS a ostatních firem. Budeme mít možnost prohlédnout si jejich expozice, seznámíme se s novinkami při firemních sympoziích a výstavách. Partnerem pro uspořádání kongresu je Congress Business Travel, s.r.o.

Na shledanou v Olomouci v červnu 2008!

doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN
předseda České nefrologické společnosti 2006 – 2008
prezident 32. kongresu České nefrologické společnosti


Hlavní menu

 • Úvodní slovo
 • Organizátoři / Výbory
 • Partneři / Vystavovatelé
 • Partneři
 • Vystavovatelé
 • Vědecký program
 • Abstrakta
 • Všeobecné informace
 • On-line formuláře
 • Registrace
 • Rezervace ubytování - jednotlivci
 • Rezervace ubytování - firmy
 • Abstrakta
 • Kontakty
 • Důležité termíny
 • Registrace
 • Ubytování
 • Regionální centrum Olomouc
  Pod záštitou:

  prof. RNDr. Lubomíra DVOŘÁKA, CSc.
  rektora Univerzity Palackého v Olomouci

  RNDr. Ivana KOSATÍKA
  hejtmana Olomouckého kraje

  Martina NOVOTNÉHO
  primátora města Olomouce