navigation

Program

Program Olomouc

Čtvrtek 30. září 2010

15:00 - 15:05 Uvítání a cíle symposia Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
15:05 - 16:05 Diagnostika osteoporózy
a její úskalí
15:05 - 15:30 Diagnostické možnosti osteoporózy Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
15:30 - 15:55 Úskalí diagnostických a zobrazovacích metod MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
15:55 - 16:05 Diskuse
16:05 - 17:05 Novinky v léčbě osteoporózy
16:05 - 16:30 Nové možnosti v léčbě osteoporózy MUDr. Jan Rosa
16:30 - 16:55 Denosumab v klinických studiích Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
16:55 - 17:05 Diskuse
17:05 - 17:15 Přestávka
17:15 - 18:15 Hodnocení účinnosti léčby
osteoporózy a její selhání
17:15 - 17:40 Úskalí v hodnocení účinnosti léčby osteoporózy Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
17:40 - 18:05 Selhání léčby a jeho definice Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
18:05 - 18:15 Diskuse
18:15 Závěr Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Pohoštění bude připraveno o přestávce a po skončení programu formou rautu.


Program Praha

Čtvrtek 7. října 2010

15:00 - 15:05 Uvítání a cíle symposia Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
15:05 - 16:05 Diagnostika osteoporózy
a její úskalí
15:05 - 15:30 Diagnostické možnosti osteoporózy Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
15:30 - 15:55 Úskalí diagnostických a zobrazovacích metod MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
15:55 - 16:05 Diskuse
16:05 - 17:05 Novinky v léčbě osteoporózy
16:05 - 16:30 Nové možnosti v léčbě osteoporózy MUDr. Jan Rosa
16:30 - 16:55 Denosumab v klinických studiích Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
16:55 - 17:05 Diskuse
17:05 - 17:15 Přestávka
17:15 - 18:15 Hodnocení účinnosti léčby
osteoporózy a její selhání
17:15 - 17:40 Úskalí v hodnocení účinnosti léčby osteoporózy Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
17:40 - 18:05 Selhání léčby a jeho definice Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
18:05 - 18:15 Diskuse
18:15 Závěr Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Pohoštění bude připraveno o přestávce a po skončení programu formou rautu.