navigation

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak jako v předchozích letech i letos si dovoluji vás pozvat jménem Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP na odborné přednáškové symposium Bone Academy 2012. Toto symposium, pořádané SMOS a podpořené společnostmi AMGEN a GSK, proběhne v letošním roce v Brně, v hotelu International, dne 25. října 2012. Jako obvykle je zaměřeno na oblasti, které mají velmi úzkou vazbu k naší každodenní praxi. Budeme se věnovat všem aspektům dlouhodobé terapie osteoporosy, především terapie antiresorpční a nezapomeneme ani na bezpečnost léčby.

Dalším účelem symposia je zdůraznit nezbytnost sekundární prevence osteoporosy a osteoporotických zlomenin – stále je smutnou skutečností, že řada pacientů a pacientek nedostává odpovídající péči ani po první osteoporotické zlomenině.

Věřím, že i tentokrát vás odborný program zaujme natolik, že si Bone Academy 2012 určitě nenecháte ujít.

Nezapomeňte se včas registrovat.

Těšíme se na vás v Brně 25. října!

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Dr.h.c.
předseda výboru SMOS

 

Odborný garant:

  • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Vědecký výbor:

  • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  • doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
  • MUDr. Jan Rosa
  • doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.