navigation

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP si dovoluji Vás srdečně pozvat na odborné přednáškové sympozium – Bone Academy 2011, které se bude konat 19. října 2011 v hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4. Jeho organizátorem je SMOS za podpory společností Amgen a GSK.

Bone Academy je vědecký vzdělávací program, který byl zahájen v roce 2006. Na mezinárodních akcích Bone Academy se setkávají odborníci z celé Evropy, na národní úrovni byla Bone Academy v loňském roce v ČR pořádána poprvé.

Věřím, že jsme pro Vás připravili přitažlivý odborný program, jehož jednotlivé části budou věnovány třem tematickým okruhům – diagnostice osteoporózy, novinkám v léčbě a hodnocení účinnosti léčby osteoporózy.

Registrace je možná telefonicky, elektronickou poštou nebo on-line na webových stránkách.

Těším se na Vaši účast v hojném počtu.
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
předseda výboru SMOS

 

Odborný garant symposia:

  • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Vědecký výbor:

  • Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  • Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
  • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
  • Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
  • MUDr. Jan Rosa
  • MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Certifikace:

Vzdělávací akce dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je ohodnocena 3 kredity.